Výroba

V roku 2016 sme na základe požiadaviek trhu rozšírili portfólio našich služieb o trieskové obrábanie.

Výrobný program zabezpečujeme vďaka našim partnerom s dlhoročnými skúsenosťami. Zastrešujeme kompletnú technickú prípravu výroby, samotnú tvorbu programov a výstupnú technickú kontrolu prostredníctvom meracích zariadení. Naši partneri sú vybavení najmodernejšími Hi-tech technológiami, ktoré sú momentálne dostupné na trhu.Vďaka tomu vieme zrealizovať projekty pre auto automobilový priemysel,  cez energetiku až po letecký priemysel.

 

Technologické možnosti:

  • Frézovanie
  • Sústruženie
  • Ohýbanie
  • Odlievanie
  • Kovanie
  • Zváranie
  • A iné...