IT

Pre bezproblémové a úspešné fungovanie firmy je nutné neustále sa vyvíjať a napredovať. Túto skutočnosť si veľmi dobre uvedomujeme a preto pri svojej činnosti využívame tie najmodernejšie technológie a spolupracujeme s tímom špičkových vývojových odborníkov. Vďaka tomu ponúkame naším zákazníkom tie najkvalitnejšie služby akými sú podpora softvéru ako aj informačných systémov a to od spracovania až po distribúciu údajov.

Ponúkané služby

 • Vývoj softvéru
 • Testovanie softvéru
 • Vývoj aplikácií
 • Projektový manažment
 • Real-time aplikácie
 • Hardvérové programovanie

Služby poskytujeme v nasledujúcich odvetviach

Automobilový priemysel

Telekomunikácie

Priemysel

Bankovníctvo

Poisťovníctvo

a iné

Nástroje, ktoré ovládame

Programovacie
jazyky:

 • C
 • C++
 • .NET
 • Java
 • Python
 • Perl

Operačné systémy:

 • Windows
 • Linux
 • Unix
 • Android
 • iOS
 • Windows Phone
 • Blackberry OS

Databázy:

 • Oracle
 • Microsoft SQL