Outsourcing

Outsourcing sa využíva v prípadoch, kedy je pre firmu efektívnejšie prenajať si externé kapacity ako prijať interných špecialistov na trvalý pracovný pomer ( ako napríklad z dôvodu limitovaných finančných či personálnych zdrojov, alebo ak je potrebné v krátkom čase získať väčší počet špecialistov).

Prečo práme my?

  1. Vďaka našim outsourcing službám znižujete náklady spojené s najímaním zamestnancov, ako je manažment, tréningy, školenia, zdravotné poistenie, dane a pod.
  2. Vzhľadom na široké spektrum oblastí nášho pôsobenia vieme ponúknuť komplexné riešenia inžinierskych problémov „na kľúč“
  3. Aj v priebehu projektu sme schopní rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky zákazníka.
  4. Každému zákazníkovi je pridelený account manager, ktorý sa mu venuje nepretržite po celú dobu projektu.
  5. Prenájom špecialistov od nás  je oveľa bezpečnejší a výhodnejší ako prenájom samotného freelancera. Keďže spolupracujeme so svojimi špecialistami na dlhodobej báze, garantujeme Vám  kvalitu a potrebnú kvalifikáciu či odborné skúsenosti vybraného špecialistu.
  6. Naši špecialisti disponujú potrebnými školeniami a certifikáciami, ktoré sú potrebné na výkon požadovanej práce vo vysokej kvalite.
  7. Naši personálni odborníci sa zúčastňujú všetkých pracovných pohovorov, aby lepšie vyhodnotili, akých špecialistov hľadáte, a tak Vám dodali iba profily  špecialistov, ktorí naozaj zodpovedajú Vašim požiadavkám.
  8. Naša spoločnosť okrem toho pravidelných intervaloch sleduje kvalitu dodávaných služieb formou kontroly spokojnosti u našich zákazníkov. Ak by sme počas kontroly definovali problematické oblasti, navrhneme Vám vhodné riešenia na ich odstránenie a zaistenie kvalitnej a efektívnej spolupráce.