Naše služby

Konštrukcia

V oblasti konštrukcie poskytujeme služby od návrhu cez simuláciu až po plánovanie výroby v závodoch. Pôsobíme v automobilovom, leteckom priemysle a všeobecnom strojárstve.

Informačné technológie

Pri svojej činnosti využívame tie najmodernejšie technológie a spolupracujeme s tímom špičkových vývojových odborníkov. Vďaka tomu ponúkame naším zákazníkom tie najkvalitnejšie služby.

Výroba

Výrobný program zabezpečujeme vďaka našim partnerom s dlhoročnými skúsenosťami. Zastrešujeme kompletnú technickú prípravu výroby, samotnú tvorbu programov a výstupnú technickú kontrolu.

Služby poskytujeme v nasledovných odvetviach

Automobilový priemysel

Letecký priemysel

Telekomunikácie

Priemysel

Bankovníctvo

Zdravotníctvo

Energetika

Poisťovníctvo

a iné