O nás

„Rozvoj, napredovanie a rast je naším hnacím motorom, inovácia, odbornosť a kvalita našou inšpiráciou.“

Inžinierska kancelária MG Pro s.r.o. bola založená v roku 2012 a vznikla z myšlienky, ktorá by priniesla zákazníkovi úžitok a uspokojenie jeho potrieb. Z tohto dôvodu sme začali rozvíjať svoju činnosť v oblasti konštrukcie a informačných technológií a získali na trhu pevné miesto.

Spojením inovatívnych technológií a dlhoročných odborných skúseností sme vytvorili kvalitné služby, ktoré sú veľmi cenené a žiadané nie len na Slovensku, ale rovnako v Českej republike a nemecky hovoriacich krajinách.

Vzhľadom k rozmanitosti ponúkaných služieb je naša spoločnosť rozdelená do troch samostatných divízií:

Konštrukcia

Informačné technológie

Výroba

 

Misia:

Cieľom spoločnosti je neustále monitorovať požiadavky trhu, prinášať prvotriedne a inovatívne služby, byť spoľahlivým partnerom v oblasti strojárstva a informačných technológií pri riešení technických úloh doma aj v zahraničí prostredníctvom početného tímu vysokokvalifikovaných špecialistov v odbore.

Naším zámerom je budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov.

Sme a chceme byť zodpovednou firmou vo vzťahu k našim zákazníkom a poskytovať im hodnotu a kvalitu.

Vízia:

Pevné osobné vzťahy so zákazníkmi sú pre nás veľmi dôležité a preto už od prvého kontaktu je pre nás dôležitý priateľský prístup. Tento aspekt spolu s umením načúvať potrebám zákazníkov a rodinnou atmosférou, ktorá vládne v našej firme vytvára príjemné obchodné prostredie.

Naším cieľom je poskytovať obchodným partnerom stabilitu charakteristickú pre väčšie firmy a pružnosť typickú pre menšie spoločnosti.

Byť naďalej významným poskytovateľom inžinierskych služieb v strednej Európe a spoľahlivým partnerom na globálnom trhu.