Engineering

V oblasti strojárenstva poskytujeme služby od návrhu cez simuláciu až po plánovanie výroby v závodoch. Pôsobíme v automobilovom, leteckom priemysle a všeobecnom strojárstve, kde riešime problematiku konštrukčných projektov, ako počiatočné návrhy, inžinierske výpočty, tvorba 3D modelov, tvorba výkresovej 2D a technickej dokumentácie. Vďaka našim odborným znalostiam v inteligentných systémoch a moderných technológiách riešime aj tie najrozsiahlejšie problémy.

 

Ponúkané služby

 • CAD konštrukcia
 • Projektový manažment
 • Riadenie kvality
 • Simulácie
 • Pevnostné výpočty
 • Technická dokumentácia
 • Automatizácia

 

Služby poskytujeme v nasledujúcich odvetviach

Automobilový priemysel

Letecký priemysel

Vojenský priemysel

Nástroje

Jednoúčelové zariadenia

Automatizácia

Lodný priemysel

a iné

Programy, ktoré ovládame

CAD:

 • CATIA
 • NX
 • AutoCAD
 • Autodesk Inventor
 • Creo
 • Pro/ENGINEER
 • Solid Edge
 • SolidWorks
 • PDMS

PDM a PLM:

 • Teamcenter
 • VPM
 • TAKSY
 • Windchill
 • SAP

FEM a CFD:

 • ANSYS
 • ANSYS CFX
 • ANSYS FLUENT CFD
 • MATLAB
 • Abaqus
 • Adams
 • LS-DYNA

Simulácie a PLC:

 • Process Simulate
 • Plant Simulation
 • Process Designer
 • ROBCAD
 • Siemens Step 7